Owner: Deb Appel

T 06 44 110 795
E
info@daisiesonconcrete.nl

Bezoekadres: Seinwezen. Verduurzaamd industrieel erfgoed. Kinderhuissingel 1 Haarlem.

Daisies on Concrete develops CSR strategies

Daisies on Concrete develops CSR-strategies and policies. We analyse and offer advise on corporate social responsibility and business integrity.

We believe that organizations that work sustainable are most most successful. That those who look for a purpose beyond profit will also make a financially healthy company. We believe that daisies and concrete do go together.


Daisies on Concrete adviseert over bedrijfsethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Daisies on Concrete analyseert wat de beste kansen biedt om maatschappelijk verantwoordelijker te gaan werken. Wat zijn de quick wins? Waar zit het grootste afbreukrisico? Wat levert de meeste winst op voor zowel samenleving als organisatie?

De analyse maken wij aan de hand van ISO 26000 normering, bedrijfsstrategie en interne dialoog. De aanbevelingen komen voort uit deze analyse en uit inspirerende voorbeelden van andere bedrijven. We zijn daarbij altijd op zoek naar wat  medewerkers echt trots maakt.


Corporate Social Responsibility
is neither marketing nor charity

Corporate Social Responsibility is about how organisations make a
profit, not about how they spend it. It is about being truthful and profitable and about being an organisation in which employees take pride. It is no short cut to a popular brand, but a sustainable business strategy that will improve business results in the long run.

 

Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen is niet: schenken aan goede doelen of het sponsoren van de plaatselijke vereniging. MVO gaat over de core business: eerlijke marketing, rechtvaardige gebruiksvoorwaarden, zorg voor de gezondheid van klanten, faire concurrentie, respect voor eigendomsrechten etc.The 7 Social Responsibility principles:

  Accountability, Transparency, Ethical behaviour, Respect for stakeholder interests, Respect for the rule of law, Respect for international norms of behaviour (no corruption), Respect for human rights.

  The 7 core subjects:

  Organizational Governance, community involvement, human rights, labour practices, the environment, fair operating practices, customer/consumer issues.  Introducing social responsibility is change management

  Having the ambition to find a purpose beyond profit is the start of a fulfilling business journey. To many employers and employees this journey is a life changing experience. Such an enterprise requires strong commitment from within the organisation. Daisies on Concrete always works together with a team of committed people.

  We are inspired by the works of John P. Kotter when it comes to organisational change and culture, and by Patrick Lencioni with regard to working in teams.

   

  Aan de slag gaan met MVO wordt vaak omschreven als een reis: een ontdekkingstocht en een ontwikkeling die een heel nieuwe betekenis geeft aan werken. Wij geloven dat teamwork daarvoor een absolute voorwaarde is - en dat het ook nog het plezier verhoogt. Daisies on Concrete haalt inspiratie uit de veranderaanpak van John P. Kotter, en voor het bouwen van hechte teams uit de visie van Patrick Lencioni. Oh, en als we teams bouwen of ontwikkelen, dan werken we graag samen met De Nieuwe Zone.

  What does Daisies on Concrete offer?

  We develop and implement CSR-strategies, in co-creation with organisations. We are good at internal activation, writing inspiring plans and at turning plans into action. We love to be of assistence to  CSR-managers on all levels.

  Wij ontwikkelen en implementeren MVO-strategieën, in co-creatie met organisaties. We zijn goed in interne activatie, schrijven inspirerende plannen en kunnen plannen in actie omzetten. We zijn graag de rechterhand van MVO-managers en ondersteunen hen op alle niveaus.


   

  Daisies on Concrete Salon

  CSR Report

  Daisies on Concrete writes a report on the opportunities for CSR in your organisation. It will describe on what parts of you core business CSR can help your organisation excel. The report will enable you to formulate a CSR-strategy. We love to work together with people from within the company to implement an inspiring strategy.

   

  Daisies on Concrete maakt een rapport waarin wordt beschreven wat de de kansen zijn, op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid, voor uw organisatie. Dit rapport beschrijft waarin uw organisatie kan uitblinken in maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze aanbevelingen zijn de basis voor uw MVO-strategie.

  Keynotes

  Keynotes

  Daisies on Concrete offers introductory or keynote speeches on Corporate Social Responsibility. We share state of the art insights, coming from leading scholars in the field of CSR, and we present inspiring examples and best practices from other organisations.

   

  Daisies on Concrete geeft presentaties en inleidingen over Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. We delen de meest recente wetenschappelijke kennis met u, en we geven inspirerende voorbeelden van succesvol MVO-beleid in andere organisaties.

   

  Neem gerust contact op / do give us a call!